Promjena kontakata i vlasništva

Vlasništvo i promjena vlasništva

Vlasništvo i promjena vlasništva te svi povezani procesi su određeni našim Uvjetima korištenja.

U Plus Hostingu postoji više tipova kontakata, sa više razina ovlasti prema hosting paketima, domenama i ostalim uslugama.

Vlasnik usluge u odnosu na billing kontakt

Vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa (tj. administrativna adresa) sa koje je i prvotno naručena usluga. U situacijama kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno došla narudžba nije i osoba/firma koja vrši plaćanje, vlasnik je i dalje osoba koja je prvotno naručila uslugu (osoba koja je kod nas u sustavu navedena kao vlasnički kontakt.

Vlasnikom domene smatra se osoba koja je navedena kao vlasnik u whois bazi podataka za domenu.

Billing kontakt, točnije osoba ili firma koja vrši plaćanje ima pravo pristupu računima i ponudama, no nije automatski vlasnik usluge te ne može odrađivati plaćanje. Dakle osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i računi za web hosting usluge nije vlasnik web hosting usluga, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnički e-mail

Promjene na usluzi

S obzirom na navedeno, zahtijevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i drugo mogu biti odobreni isključivo na upit sa vlasničke (administrativne) e-mail adrese. 

Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama kao tehnički ili webmaster kontakt, isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Tehnički kontakt ne može raditi promjene na vrsti usluge, ne može promjeniti administrativnu adresu niti pristupiti računima, no može po potrebi promjeniti lozinku za pristup control panelu ili raditi izmjene na samom hosting paketu.

Promjene vlasničke e-mail adrese

Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa vlasničke e-mail adrese ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Za zahtjev možete koristiti i naš obrazackojeg je potrebno potpisati i pečatirati.

Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam vlasnik hosting paketa.