E-mail administracija
E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta
Savjeti i trikovi
Shared hosting

Podešavanje Outlook 2013 e-mail klijenta

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Kliknite na File > Info.

2. Kliknite na Add Account

3.Odaberite Manual setup or additional server types i kliknite na Next.

4. Odaberite Pop or IMAP i kliknite na Next.

5. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod. Detaljnije postavke i upute za SSL enkripciju možete vidjeti u članku Postavke za slanje i primanje e-mailova.

Your Name: Ime koje će se prikazati primatelju kada šaljete e-mailove
Email Address: Vaša e-mail adresa
Account Type: POP3/IMAP – preporučamo IMAP, kliknite ovdje ako vas zanima zašto.
Incoming mail i outgoing mailserver: mail.domena.hr
User Name: Vaša e-mail adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

Kliknite na More Settings

Username je uvijek puna email adresa

6. Odaberite Outgoing Server te My outgoing server (SMTP) requires authentication i ostavite već odrabrano Use same settings as my incoming mail server