E-mail administracija
E-mail račun
Podešavanje e-mail klijenta

Podešavanje e-mail adrese na Andorid uređaju

Zamjenite “vašadomena.com” sa Vašom domenom.

  1. Kliknite na Settings.

2. Kliknite na Add Account.

3. Kliknite na Email.

4. Kliknite na Manual setup.

5. Odaberite tip accounta (POP ili IMAP).

6. Upišite podatke dolaznog (IMAP) servera:

Username: Vaša email adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta
IMAP server: mail.vašadomena.com
Port: 143
Security type: None 

Kliknite Next.

7. Upišite podatke odlaznog (SMTP) servera:

SMTP server: mail.vašadomena.com
Port: 587
Security type: None
Ostavite označeno Require sign in
Ostavite Username i Password kako su podešeni na prethodnoj stranici.

8. Podesite koliko često želite da se mailovi provjeravaju te koliko dana pošte želite sinkronizirati. Odaberite ostale postavke po želji i kliknite Next.

9. Postavite ime accounta kako će Vam se prikazivati na telefonu te ime koje želite da se prikazuje kod slanja emaila.