Shared hosting
solidCP
Upravljačka sučelja

Dodavanje domena, poddomena i parkirnih domena na Windows hosting paket

1. Ulogirate se u SolidCP (www.domena.tld/cpanel). 

2. U System kategoriji kliknite na Domains.

3. Kliknite na Add Domain.

4. Odaberite:

  • Domain za dodatnu domenu ili Alias
  • Sub-domain za poddomenu

5. Za kreiranje dodatne domene označite:

  • Create Web Site
  • Enable DNS
  • Po potrebi Create Preview Domain i poddomene

6. Za kreiranje alias domene označite:

  • Assign to existing Web Site
  • Assign to existing Mail Domain
  • te sve ostale postavke po potrebi

 

6. Za kreiranje poddomene koristite iste postavke kao i za dodatnu domenu, s time da u padajućem izborniku treba odabrati koju glavnu domenu želite koristiti.